EventdiaryCenter
Nincs aktuális esemény.
jUNIor Egyetem PDF Nyomtatás E-mail

„jUNIor egyetem” rendezvénysorozat előadásai


1. szemeszter: 2010. február – június


Az előadások helyszíne:
A Széchenyi István Egyetem „F” előadó

 

1. előadás - Termelési „LEGO”-sztika - Játékgyár vagy gyárjáték?
2. előadás - Szerkezeti játékok-játékos szerkezetek Tésztahidak és más érdekes szerkezetek a hídépítésben
3. előadás - Akusztitkok - Érdekességek a hang világából
4. előadás - Ökológiai lábnyom számítás gyakorlata
5. előadás - Napenergia mint üzemanyag - Közúti közlekedés tankolás nélkül

 

1. előadás - 2010. február 10.

Az előadó
Dr. Földesi Péter, (CSc.)
okl. közlekedésmérnök, egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Műszaki Tudományi Kar ipari kapcsolatokért felelős dékánhelyettese. Tagja az egyetemen működő Infrastrukturális Rendszerek Modellezése és Fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola tanácsának.Kutatási területe a fuzzy rendszerek és heurisztikus algoritmusok alkalmazása a közlekedéshez és logisztikához kapcsolódó tudományos kérdésekben, a bakteriális memetikus algoritmusok alkalmazása a diszkrét optimalizálási problémák megoldásában. Számos innovációs kutatás-fejlesztési projekt vezetője.

ImageAz előadás
Termelési „LEGO ”-sztika – játékgyár vagy gyárjáték?

A modern termelési logisztikai rendszerek célja, hogy a vevők speciális igényeinek megfelelően testre szabott termékeket minél célszerűbben és hatékonyabban szervezett gyártási stratégiával állítsák elő. A termelési LEGOsztika laboratórium az oktatásban alkalmazott, a valós termelési rendszereket modellező környezet, megjeleníti többek között a merev és a rugalmas, a műhelyrendszerű, a cellás gyártás, valamint az alkalmazott termék- és információ-áramlást támogató informatikai rendszerek sajátosságait.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

2. előadás - 2010. március 10.

Az előadó
Dr. Agárdy Gyula
statikus mérnök, egyetemi adjunktus

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) adjunktusa, a Szerkezetépítési Tanszék oktatója, Szakmai munkásságát 2003-ban az Év Hidásza díjjal ismerték el. Szakterülete híd- és tartószerkezetek diagnosztikája, hídgazdálkodási rendszerek fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái.

ImageAz előadás
Szerkezeti játékok - játékos szerkezetek
Tésztahidak és más érdekes szerkezetek a hídépítésben

A hidak az emberi kapcsolatok meghatározó elemei; a tudás, a technológia határait feszegető, nagyszerű, és eközben szép építmények, amelyek városokat, országokat, néhol földrészeket kapcsolnak össze. Tiszta szerkezetük megcsillantja a lehetőséget: ilyet én is tudnék rajzolni! Az előadásban (felhasználva az egyetemünkön készült tésztahidak építési tapasztalatait) néhány érdekes problémára és azok megoldási lehetőségére irányítjuk rá a figyelmet, megmutatva, hogy a statika törvényei az élet más területein is érvényesek.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

3. előadás - 2010. április 7.

Az előadó
Dr. Wersényi György
villamosmérnök, egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) docense, az audio-video laboratórium vezetője, az MTA Komplex Akusztikai Bizottságának és több nemzetközi szervezetnek tagja. Szakmai munkásságát 2002-ben Huszty Dénes Emlékdíjjal ismerték el. Kutatási területe az emberi térhallás vizsgálata, az akusztikai méréstechnika, a virtuális valóság szimulátorok lehetőségei, a hangtér-szimuláció módszerei.

ImageAz előadás
Akusztitkok - Érdekességek a hang világából

Az előadás témája a hang, a hangkeltés és a hangterjedés sajátosságai, fizikai megvalósulása. Ízelítőt kapunk a hangsebesség változásából, a héliumos lufiban rejlő lehetőségekből, a fütyülős barackpálinka akusztikai alkalmazásából. Ezen kívül szó esik majd az űrbeli „hangterjedésről” és a fülünk becsaphatóságáról is.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

4. előadás - 2010. május 5.

Az előadó
Dr. Szigeti Cecília
közgazdász, egyetemi adjunktus
(kutatási terület: környezet-gazdaságtan)

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának egyetemi adjunktusa. Az MTA Köztestületének tagja, 2004-ben tudományos tevékenységét az MTA pedagógus kutatói pályadíjjal ismerte el. Középiskolai tanárként a Kutató Tanárok Országos Szövetségének alapító tagja volt. Kutatási területe a fenntarthatóság vállalati és makroökonómiai megközelítéséhez kapcsolódik. Ennek keretében foglalkozik az ökológiai lábnyom kutatással.

ImageAz előadás
Ökológiai lábnyom számítás gyakorlata

Az ökológiai lábnyom azt mutatja meg, hogy az emberek egy csoportja (ország, vagy város lakói, vállalat dolgozói, rendezvény, esküvő résztvevői) a Föld erőforrásaiból mekkora részt használnak fel fogyasztásukkal. Segítségével összehasonlítható, az egyes életmódok fenntarthatósága. Kiváló eszköz egy település vagy vállalat környezettudatosságának bemutatására, a változások hatásának szemléltetésére. Előadásomban azt mutatom be, hogy a gyakorlatban hogyan lehet használni ezt a mutatót.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

5. előadás - 2010. június 9.

Az előadó
Dr. Varga Zoltán
gépészmérnök, egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének docense, az egyetem Shell Eco-marathon csapatának vezető tanára. Alternatív villamos energián alapuló közlekedési eszközök kutatás-fejlesztésének vezetője.

ImageAz előadás
Napenergia mint üzemanyag - Közúti közlekedés tankolás nélkül

A Föld lakói számára egyetlen valóban megújuló energiaforrás a Nap. Az emberiség, amennyiben a mai létszámában meg akar maradni, csak ebből használhat fel, közvetve vagy közvetlenül. A közlekedési célú felhasználás legegyszerűbb formája a napelem, amely villamos energiát szolgáltat. Hogyan tudjuk ezt az energiát a jelenlegi szintű közlekedésben felhasználni, miképpen képzelhető el ennek elterjesztése, milyen járművekkel és hogyan tudunk úgy eljutni céljainkhoz, hogy életfeltételeink megmaradjanak- erről szól az előadás.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

[vissza az oldal tetejére]