EventdiaryCenter
Nincs aktuális esemény.
A projektről PDF Nyomtatás E-mail

SZiENCE4YOU – TUDÁS- ÉS TUDOMÁNY DISSZEMINÁCIÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN
(TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011)

A PROJEKT CÉLJA:

A Széchenyi István Egyetem kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs eredményeit megismertetni a hazai és nemzetközi közvélemény, ezen belül kiemelten a gazdasági szektor és a
továbbtanulás előtt álló fi atalok minél szélesebb körével. A projekt megvalósítása
hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön az intézmény műszaki, társadalom- és egészségtudományi
területeken elért sikereinek elismertsége, fokozódjon a társadalom, ezen belül
kiemelten a helyi közösségek érdeklődése a különböző tudományterületek iránt, valamint
hasznosuljanak az elért tudományos eredmények.

A FEJLESZTÉS ELEMEI:
Tudományos adatbázisok fejlesztése, egységesítése,
nyilvánosságának biztosítása és kommunikálása
Tudományos rendezvények szervezése és lebonyolítása, előadások közzététele
képi és hang formában
Tudományos témák, publikációk és tudományos diákköri munkák feltételeinek fejlesztése,
tehetséggondozás

A PROJEKT IDŐTARTAMA:
2009. október 1. – 2011. október 31.

KEDVEZMÉNYEZETT:
Széchenyi István Egyetem
(Konzorciumvezető)
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Universitas–Győr Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Közreműködő szervezet:
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.


A PROJEKT BEMUTATÁSA

Projektünk első fázisában a Széchenyi István Egyetem tudománykommunikációs stratégiájának
megalkotását és megvalósítását tűztük ki célul. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy partnereink
számára megismerhetővé tegyük képességeinket, így minél többen felismerjék az
intézményünk által kínált együttműködési lehetőségeket.

Ez a feladatcsoport három pillérre támaszkodik.

A tartalomfejlesztés körébe tartozik az egyetem tudományos eredményeit bemutató kiadványok
elkészítése, illetve mindezek kommunikációs felületének biztosításaként egy internetes portál
létrehozása, amely az egyetem tudományos kirakataként fog működni a jövőben.

A projekt fontos célcsoportját jelenti a lehető legszélesebb értelemben vett közvélemény: a
második fejlesztési elem keretében valamennyi érdeklődő számára lehetőséget nyújtunk arra,
hogy a Tudomány Győrben Mindenkinek program előadás-sorozatai, a Széchenyi Tudományos
Est
és a középiskolásoknak szóló jUNIor Egyetem révén betekintést nyerjen egyetemünk
tudástárába
, s új, érdekes és értékes ismeretekkel gazdagíthassa saját szellemi kincstárát.
Törekvésünk találkozott két győri szervezet, a Lapcom Kft. és a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Kara hasonló szándékával – az ő közreműködésükkel, projektünkhöz
kapcsolódva kerül megrendezésre hasonló tematikával a Nyugdíjas Egyetem.

Az említett előadások mellett a projekt során négyszer rendezzük meg a Kiskutatók Napját.
A hallgatói tehetséggondozás terén is fontos lépéseket teszünk. Tudományos és Innovációs
Versenyt hirdetünk, szakkollégiumok, doktori iskolák és további szakmai szervezetek munkáját

támogatjuk, valamint nemzetközi Tudományos Diákköri Konferenciát szervezünk, s mindezen
feladatokba a PhD-hallgatókat is bevonjuk.