EventdiaryCenter
Nincs aktuális esemény.
Széchenyi Tudományos Est 1. szemeszter PDF Nyomtatás E-mail

„Széchenyi Tudományos Est” rendezvénysorozat előadásai


1. szemeszter: 2010. február – június

Az előadások helyszíne:
A Széchenyi István Egyetem „F” előadó

 

1. előadás: Csapatmunka határok nélkül.. - Határ menti és térségi együttműködések a Kárpát-medencében
2. előadás: Csillag a Földön - A fúziós energiatermelés érdekességei
3. előadás: Quo vadis automobil? - Hogyan autózunk a következő évtizedben?
4. előadás: Tér/képek - Városi terek Európában – régen és ma
5. előadás: Intelligens számítási rendszerek I.

 

1. előadás - 2010. február 10.

Az előadó
Prof. Dr. Rechnitzer János
közgazdász, egyetemi tanár

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) professzora, az egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetének tanácsadója. A Tér és Társadalom folyóirat főszerkesztője, az Európai Regionális Tudományi Társaság tagja. Szakmai munkásságát 2004-ben Pro Régió Díjjal ismerték el, 2010-ben az MTA tagjának jelölték. Kutatási területe a gazdaság területi szerveződése, az új jelenségek és folyamatok térbeli terjedése, a területi politika elmélete és magvalósulásának mérése.

ImageAz előadás
Csapatmunka határok nélkül.. - Határ menti és térségi együttműködések a Kárpát-medencében

Az egységesülő Európát még mindig határok szabdalják át. Megszűnnek ugyan a határátkelők, azonban az országok érintkezési térségei más és más fejlődési állapotot mutatnak. Az európai területi politika figyelme már évtizedek óta a jelenség felé fordult és különféle fejlesztési programokkal tettek kísérletet a különbségek csökkentésére. Magyarország 2400 km határszakasza hét országgal érintkezik, ebből jelenleg
négy tagja az Európai Uniónak. A mi esetünkben a határok menten jelentős számú magyar él, akik sok szálon kívánják az anyaországgal a kapcsolatot tartani. Az előadás arra keres választ, hogy a határ menti együttműködések jelenlegi formái segítik-e ezt a kötődést, valamint létrejön-e a Kárpát-medencében egy új típusú térbeli együttműködés, s ezt milyen eszközökkel ösztönözhetjük.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

2. előadás - 2010. március 10.

Az előadó
Dr. Berta Miklós
magfizikus, egyetemi adjunktus

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) Fizika és Kémia Tanszékének egyetemi adjunktusa. 2001 óta végez kutatómunkát a Magyar Fúziós Szövetség keretein belül. Tudományos eredményei elsősorban a fúziós plazma nyalábdiag-nosztikájához, és a plazmán belüli transzport-folyamatokhoz kötődnek.

ImageAz előadás
Csillag a Földön - A fúziós energiatermelés érdekességei

Könnyű atommagok egyesülésekor (ezt nevezzük nukleáris fúziónak) nagy mennyiségű nukleáris energia szabadul fel. Ez a folyamat a csillagok energiájának forrása is. Az emberiség több mint ötven éve próbálkozik a fúziós energia békés célú hasznosításával. Az eddig felmerült összes technikai nehézség leküzdéséhez mára már rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, így megnyílt a lehetősége az első kísérleti fúziós reaktor megépítésének. Az előadás a fúziós energiatermelés fizikai alapjait mutatja be, és ismerteti a kutatások mai állását is.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

3. előadás - 2010. április 7.

Az előadó
Dr. Gál Péter
gépészmérnök, egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) docense, az AUDI HUNGARIA Belső Égésű Motorok Tanszék tanszékvezető helyettese. Oktatási és kutatási területe a belső égésű motorokhoz és ezen belül a járműmotorok mechanikai rendszeréhez kapcsolódik. Tudományos munkája középpontjában évtizedek óta a járműmotorok mechanikai hatásfokának javítása, a hatásfokot és a motorok élettartamát befolyásoló tényezők hatásmechanizmusának feltárása áll.

ImageAz előadás
Quo vadis automobil? - Hogyan autózunk a következő évtizedben?

A fenyegető klímaváltozás, a rendelkezésre álló foszilis energiahordozók iránti igények ugrásszerű növekedése a napjaink és a jövő autóinak fejlesztésén dolgozó kutatókat teljesen új kihívások elé állítja. Az előadás bemutatja az autóipari fejlesztések irányait a jövőben befolyásoló komplex külső feltételrendszer változásának valószínűsíthető tendenciáit, az abból következő fő stratégiai fejlesztési irányokat és szemléletes, közérthető válaszokat ad a címben feltett kérdésekre.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

4. előadás - 2010. május 5.

Az előadó
Prof. Dr. Winkler Gábor
egyetemi tanár, tudományterület építőművészet

Ybl Miklós-díjas építész, 2004 óta az MTA doktora. A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) Építészettörténeti
és Városépítési Tanszékének és a Nyugat-magyarországi Egyetem Építéstani Intézetének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a városépítészet, az építészettörténet és a műemlékvédelem. Pápa műemléki belváros rendezésére készített terve a történeti szemléletet tette meghatározóvá a hazai várostervezésben. Eddig 21 tudományos könyvet, 39 könyvfejezetet és 206 cikket publikált. Kiemelkedő fontosságú történeti együttesek helyreállítását tervezte (Csorna: premontrei prépostság, Győr: belvárosi tömbrekonstrukció). Közreműködésével és javaslatára 27 hazai helyreállítás részesült Europa Nostra díjban.

ImageAz előadás
Tér/képek - Városi terek Európában – régen és ma

Az emberek összetelepülése, a települések építése korábban megindult, mint ahogy a közös rendeltetést szolgáló közterületek – középpontok, központok – végleges helye a településszerkezetben kialakult. A település főterei ma is meghatározó elemei városainknak, falvainknak. A legutóbbi években az Európai Unió támogatásával több jelentős történeti településünk főtere megújult. A hagyományos településközpontok kiindulópontja és mértéke mindig az ember. Vajon sikerült-e alkotó építészeinknek megfejteni városi főterek szépségének titkait és meg tudták-e tartani és korszerű eszközökkel gazdagítani e terek varázslatos hangulatát. Az előadás európai és hazai példákkal illusztrálja, elemzi és értékeli ezt a folyamatot.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]

 

5. előadás - 2010. június 9.

Az előadó
Prof. Dr. Kóczy T. László
villamosmérnök – informatikus, egyetemi tanár
Dr. Botzheim János
informatikus - egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) Automatizálási Tanszékének egyetemi docense. A Magyar Fuzzy Társaság tagja, a Széchenyi Egyetem publikációs nívódíjasa. Kutatási területe az intelligens informatikai rendszerek, ezen belül különös hangsúllyal a különféle evolúciós algoritmusok.

ImageAz előadás
Intelligens számítási rendszerek I.

Az előadás témája a természetes emberi gondolkodást és egyes élőlények élőlénycsoportok veselkedését utánzó intelligens informatikai rendszerek ismertetése. Az alapfogalmak bevezetése után a modern műszaki és informatikai berendezésekben, rendszerekben megtalálható legfontosabb intelligens informatikai technológiák közül mutatunk be néhányat, majd néhány jellegzetes alkalmazású példát ismertetünk, így például az „utazó ügynök feladat” egy hatékony közelítő megoldását. Az előadás második részét Prof. Dr. Kóczy T. László tartja az előadássorozat második szemeszterében.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

[vissza az oldal tetejére]