EventdiaryCenter
Nincs aktuális esemény.
jUNIor Egyetem - 2. szemeszter PDF Nyomtatás E-mail

„jUNIor egyetem” rendezvénysorozat előadásai

2. szemeszter: 2010. tanév őszi félév

Az előadások helyszíne:
Széchenyi István Egyetem - „F” előadó
Az előadásokat egyetemünk oktatói tartják minden hónap második szerdáján 15:00 órai kezdettel.

 

1. előadás: Bűn és bűnhődés – Nyomozás és büntetés a középkorban
2. előadás: Intelligens jövő? - Számítógépek a XXI. században
3. előadás: Égi szín-játék - A szivárvány, a holdudvar, a naplemente és a zöld villanás
4. előadás: A láthatatlan üzenet - Rádiótávközlés a mindennapok szolgálatában
5. előadás: „Nano-tanoda”- Érdekességek a nanoanyagok köréből

 

Image1. előadás: Bűn és bűnhődés – Nyomozás és büntetés a középkorban

Időpont: 2010. szeptember 8.

Az előadó:
Dr. Barna Attila
egyetemi adjunktus, jogász

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtörténeti Kutatócsoportjának segédmunkatársa. Kutatási területe a politikai- és az állam elleni bűncselekmények szabályozásának története.

Az előadás:
Bűn és bűnhődés - Nyomozás és büntetés a középkorban

A bűnüldözés és a bűnök fogalmának megalkotása egyidős az emberiség történetével, minden emberi közösség megfogalmazza az alapvető értékeket és betartatni igyekszik az általa fontosnak ítélt szabályokat.
Az előadás betekintést kíván adni a középkori büntetések és a büntetésvégrehajtás tárgyi részleteibe, a jogi szimbólumok és szokások, valamint az eljárások lefolyásának rendjébe.
A megválaszolandó kérdés: a középkor kegyetlen megtorló büntetései, hogyan hatottak a társadalomra, betöltötték-e szerepüket és mára eltűnve valóban minden elemükben a múlt mozaikdarabjaivá váltak, vagy a tudatunkban rejlő képként hatnak ma is a társadalom bűnökkel kapcsolatos gondolkodására.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

Image2. előadás: Intelligens jövő? - Számítógépek a XXI. században

Időpont: 2010. október 13.

Az előadó:
Varjasi Norbert
egyetemi tanársegéd, Informatika Tanszék

A Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszékének tanársegéde. Szakterülete a szoftverfejlesztés és az objektumorientált programozás oktatása, beleértve a mobil eszközökre történő fejlesztéseket is. Doktorandusz hallgató, kutatási témaköre a nagy számításigényű párhuzamos algoritmusok vizsgálata és ezek ipari hasznosítása.

Az előadás:
Intelligens jövő? - Számítógépek a XXI. században

Napjainkban egy gyermek előbb megismerkedik a csúcstechnológiával, minthogy megtanulna beszélni, hamarabb megtanulja azokat hibátlanul használni, mint olvasni.
Mára természetessé vált, hogy a képernyő előtt ülve, vagy a mobiltelefon segítségével elutazhatunk távoli tájakra, több ezer kilométerre élő barátainkat láthatjuk, hallhatjuk vagy az internetes naplónkba írt gondolatainkat egy kattintással kürtölhetjük világgá. Online világban élünk.
A XXI. századra olyan lehetőségeink lettek, amelyről az előző generációk nem is álmodhattak és a földi világ látszólag összezsugorodott.
Az előadásban megvizsgáljuk, hogy ez a hihetetlen gyors fejlődés merre tart, hova vihet bennünket.
Milyen eszközeink lesznek egy évtized múlva, és ezek hogyan változtatják meg a hétköznapjainkat?

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

Image3. előadás: Égi szín-játék - A szivárvány, a holdudvar, a naplemente és a zöld villanás

Időpont: 2010. november 10.

Az előadó:
Horváth András
fizikus, csillagász, fizika tanár

A Széchenyi István Egyetem (Győr) docense, a Fizika és Kémia Tanszék vezetője.
Győrben született, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 1987-ben. Egyetemi tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán végezte. 1992-től a Széchenyi István Egyetem jogelődjén dolgozik.
Öt gyermek édesapja, családjával Győrben él.
Fő kutatási területe az áramlástani problémák számítógépes szimulációja műszaki és asztrofizikai problémák esetében.
A tudomány népszerűsítésének elkötelezett híve, aki az elmúlt évek „Kutatók Éjszakája” és „Gyerekegyetem” rendezvényein több sikeres előadást tartott.

Az előadás:
Égi szín-játék (A szivárvány, a holdudvar, a naplemente és a zöld villanás)

Az égbolton számtalan színes jelenséget figyelhetünk meg. Az ég kékje, a naplemente vöröse, a szivárvány színei mindenki által ismert, gyönyörű jelenségek. A figyelmesebb ember láthat holdudvart vagy holdszivárványt,   de vannak nagyon ritka jelenségek is, mint pl. a napkeltekor jelentkező „zöld villanás”.
Az előadás e jelenségek fizikai hátterét mutatja be rövid elméleti ismertetővel és 2-3 kísérlet segítségével és ritka vagy különösen szép jelenségek felvételeinek bemutatásával.

A figyelmes hallgató egyrészt rácsodálkozhat a természet káprázatos jelenségeire, megértheti ezek okát, és e tudás birtokában maga is könnyebben veszi észre az ég színes látványvilágának ritka eseményeit.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

Image4. előadás: A láthatatlan üzenet - Rádiótávközlés a mindennapok szolgálatában

Időpont: 2010. december 8.

Az előadó:
Vári Péter
mérnök-közgazdász, mérnök-jogász
egyetemi adjunktus

A Széchenyi István Egyetem adjunktusa, az egyetem Műszaki Tudomány Kar, Távközlési tanszékének tanára.
Kutatási területe a digitális televíziózás. A műszaki megvalósíthatóság mellett a bevezetés gazdasági hatásait is vizsgálja, a változó szabályozási környezetet figyelembe véve.

Az előadás:
A láthatatlan üzenet - Rádiótávközlés a mindennapok szolgálatában

Mindennapjainkban egyre több infokommunikációs szolgáltatást veszünk igénybe. Célunk hogy bárhol, bármikor és bárkit elérhessünk e világon. E mobilitás új kihívásokat hoz a frekvencia spektrum hatékonyabb felhasználására. Az előadás arra keresi a választ, hogy a rádiótávközlésben milyen módon lehet a növekvő felhasználói igényeknek eleget tenni a korlátos természeti erőforrásunk felhasználásával. Kitérünk arra is, hogy kik és milyen módon gazdálkodnak eme nemzeti erőforrásunkkal.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

Image5. előadás: „Nano-tanoda”- Érdekességek a nanoanyagok köréből

Időpont: 2011. január 12.

Az előadó:
Dr. Zsoldos Ibolya
egyetemi docens, megbízott tanszékvezető

A Széchenyi István Egyetem Anyagismereti és Járműgyártási tanszékének megbízott tanszékvezetője, egyetemi docens. Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának tagja, jelenleg az MTA doktora cím pályázási folyamatán dolgozik. Legfontosabb kutatási területe az anyagszerkezetek modellezése és szimulációi, rendezetlen struktúrák és nanoszerkezetek folyamatainak vizsgálataira.

Az előadás:
Nano-tanoda - Érdekességek a nanoanyagok köréből

A nanotechnológia a legújabb évtizedek egyik legjelentősebb, forradalmi eredményeit produkáló kutatási területe. Számos területen találkozunk alkalmazásokkal, pl. biotechnológia, orvostudomány, elektronika, járműipar, műanyag technológiák, fémek, kerámiák technológiái. Az előadás során a nanoanyagok különböző megjelenési formáira, meglepő, extrém tulajdonságaikra és különleges alkalmazásaikra látunk érdekes példákat.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.