EventdiaryCenter
Nincs aktuális esemény.
Széchenyi Tudományos Est 2. szemeszter PDF Nyomtatás E-mail

„Széchenyi Tudományos Est” rendezvénysorozat előadásai

2. szemeszter: 2010. tanév őszi félév

Az előadások helyszíne:
Széchenyi István Egyetem - „F” előadó
Az előadásokat egyetemünk oktatói tartják minden hónap második szerdáján 17:00 órai kezdettel.

 

1. előadás: Intelligens számítási rendszerek II. - Fuzzy logikai rendszerek és alkalmazások
2. előadás: Segítenék. (Hogyan) segíthetek? - A szociális szakmai identitás változatai
3. előadás: Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot - A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége
4. előadás: Magyarország környezeti jövőképe – globalizációtól a Kárpát-medencéig
5. előadás: Piaci kihívások- marketing válaszok a 21. században

 

images/stories/SZTE_kepek/koczyl_szte_kep.jpg1. előadás: Intelligens számítási rendszerek II. - Fuzzy logikai rendszerek és alkalmazások

Időpont: 2010. szeptember 8.

Az előadó:
Prof. Dr. Kóczy T. László
villamosmérnök – informatikus, egyetemi tanár

Koczy T. László, az MTA doktora, a Széchenyi István Egyetem professzora, a Műszaki Tudományi Kar dékánja, a Multidiszciplináris Műszaki Doktori Iskola tanácsának elnöke. Korábban a Budapesti Műszaki Egyetemen professzor, a tokiói Műszaki Egyetemen tanszékvezető, számos neves külföldi egyetemen vendégprofesszor, valamint mintegy 100 további egyetem es kutatóintézet meghívott előadója. Kutatási területe intelligens informatika, ezen belül elsősorban fuzzy logikai rendszerek, evolúciós algoritmusok, modellezés és műszaki alkalmazások (távközlés, irányítás, közlekedési rendszerek, mobil es intelligens robotok). A Magyar Fuzzy Társaság alapító elnöke, ma örökös tiszteletbeli elnöke. A Nemzetközi Fuzzy Rendszerek Szövetség elnöke, majd örökös tiszteletbeli tagja. Az amerikai székhelyű IEEE Számítási Intelligencia Társaság elnökségi tagja, 2011-tol alelnökjelöltje. Legjelentősebb kutatási eredményei az un. Kóczy-Hirota-féle fuzzy szabályinterpolációs algoritmuscsalád, mely igen kedvező matematikai tulajdonságokkal rendelkező közelítő modell és a Fuzzy Hough-transzformáció (mely lehetővé teszi homályos képeken a határoló vonalak hatékony felismerését). Ez utóbbit alkalmazta az általa vezetett hallgatói csapat, amelyik 2006-ban a Magyar Marsjáró Versenyt megnyerte.

Az előadás:
Intelligens számítási rendszerek II. - Fuzzy logikai rendszerek és alkalmazások

A mindenki által jól ismert számítógépek működésének alapelve  a már ókortól ismert arisztotelészi logika, melyet George Boole a XIX. században szigorú matematikai elmélettel fejlesztett. Elég nagy számban vannak olyan mindennapi, és műszaki problémák is, melyek ezzel a logikával csak igen nehézkesen írhatók le, mint, ahogy erre az ismert Poincarre-féle "Homokkupac paradoxon" is rámutat. Az előadás bemutatja e problémát es javasol egy megoldást, a fuzzy logika bevezetését, amelyik az arisztotelészinél jóval általánosabb, de így kissé bonyolultabb is. Rövid áttekintést adunk a mindennapi életben (háztartási gépek, vasúti és autó-közlekedés, szórakoztató elektronika, stb. területén) széles körben elterjedt fuzzy megoldásokról. Az előadás következő része az  emberek, illetve emberek és robotok, vagy csak robotok közötti fuzzy alapú tömör kommunikáció lényegét mutatja be, egy klasszikus japán példából kiindulva, majd a fuzzy elmélet alapján álló modellezési technikát, végül a Széchenyi István Egyetemen korábbi japán és ausztrál együttműködésekre alapozva jelenleg folyó intelligens mobil robotok kommunikációját és kooperációját mutatjuk be. Utóbbit néhány rövid video és animáció is illusztrálni fogja.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

images/stories/SZTE_kepek/budaii_szte_kep.jpg2. előadás: Segítenék. (Hogyan) segíthetek? - A szociális szakmai identitás változatai

Időpont: 2010. október 13.

Az előadó:
Dr. Budai István
tanszékvezető főiskolai tanár, tudományterülete: szociológia

1995 óta a Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszékének vezetője. A hazai szociális képzések kialakításának és fejlesztésének egyik fő szereplője és képviselője. Hét és fél éven át a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) elnöke, jelenleg tagja, hét évig a Szociális Szakmai Szövetség elnökségi tagja, jelenleg küldötte. Kutatási területe: a hazai szociális képzések és a szociális szolgáltatások összefüggései, a képzésfejlesztés alternatív lehetőségei. Öt nemzetközi projekt vezetője, kontaktszemélye volt.

Az előadás:
Segítenék. (Hogyan) segíthetek? - A szociális szakmai identitás változatai

Az 1980-as évek végétől hazánkban újjászerveződő szociális szakma egyfelől rövid időn belül rendkívüli eredményeket ért el, másrészt – a szakma újdonsága következtében - számos fejlődési nehézséggel küszködik. A segítő szakmában dolgozó szakemberek körében permanens kérdés a szakmai önazonosság kérdése, amely elsősorban és természetszerűen a segítő identitás. Az előadás arra ad választ, hogy hányféle módon fejezhető ki a segítő munka lényege, hányféle segítő identitás létezik, milyen megközelítésekben, miféle identitásokat vallhatnak magukénak, mit tarthatnak gondolati-érzelmi eszenciának, alapnak a szakemberek, a laikus segítők és az önkéntesek.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

images/stories/SZTE_kepek/horvathz_szte_kep.jpg3. előadás: Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot - A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége

Időpont: 2010. november 10.

Az előadó:
Dr. Horváth Zoltán
matematikus, tanszékvezető főiskolai tanár

A Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszék vezetője, a „Szimuláció és optimalizáció” nemzetközi kutatói csoport projektvezetője, kutatási programigazgatója, az egyetem Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontja számítógépes szimulációkért felelős projektvezetője. Kutatási területe a matematika numerikus módszereinek elméleti vizsgálata mellett a matematika alkalmazása ipari, gazdasági feladatok megoldására.

Az előadás:
Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot - A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége

Az előadásban bemutatjuk a Széchenyi István Egyetemen működő, Magyarország legnagyobb ipari matematikai nemzetközi kutatócsoportját.

A kutatás alapját az adja, hogy az ipari, gazdasági élet vezető szereplői a számítógépeket jelentős és egyre nagyobb mértékben bevonják munkájukba komplex folyamatok valósághű szimulációjára, pl. bonyolult, költséges mérések kiváltására, majd a szimulációk alapján optimalizálásra. Mindehhez a mindenkor legkorszerűbb, állandóan változó hardvert, pl. szuperszámítógépeket kell használni, a programok és a mögöttük húzódó matematikai algoritmusok állandó fejlesztésével. Az előadásban a kutatócsoport kutatási és alkalmazási eredményeit mutatjuk be.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

images/stories/SZTE_kepek/bullam_szte_kep.jpg4. előadás: Magyarország környezeti jövőképe – globalizációtól a Kárpát-medencéig

Időpont: 2010. december 8.

Az előadó:
Dr. Bulla Miklós
tanszékvezető egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetemen a Környezetmérnöki Tanszék vetetője, az egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi  Doktori Iskolájának, valamint a Multidiszciplináris Doktori Iskolájának témavezetője (Környezetelemzés), az Országos Környezetvédelmi Tanács főtitkára.
Szakmai munkásságát 2005-ben a Környezet Védelméért életműdíjjal ismerték el. Kutatási területe: a környezeti problématér, illetve környezetgazdálkodási modell megalkotása a környezet - gazdaság - társadalom kölcsönhatásai kutatásának megalapozása, e kölcsönhatások elemzése.

Az előadás:
Magyarország környezeti jövőképe – globalizációtól a Kárpát-medencéig

A jövőkép készítés nem csupán a környezeti elemekre : a talajra, vízre, levegőre, élővilágra határoz meg célállapotokat, hanem elemzi az állapotváltozásokat leginkább befolyásoló társadalmi tényezőket, gazdasági okokat is, a világméretű trendektől - mint például a klímaváltozás - a régiók, települések arculatát formáló folyamatokig.
Magyarország környezeti jövőképét először csaknem húsz esztendeje - az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciához kapcsolódóan kíséreltük meg fölvázolni. Tíz évvel később az elemzést megismételtük. Ma ismét időszerű áttekinteni, hogy mit és mennyire sikerült megvalósítani a jó levegő és termőföld, tiszta víz, változatos táj, élhető város célkitűzésekből.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

images/stories/SZTE_kepek/jozsal_szte_kep.jpg5. előadás: Piaci kihívások- marketing válaszok a 21. században

Időpont: 2011. január 12.

Az előadó:
Prof. Dr. Józsa László
Mérnök-közgazdász, egyetemi tanár

A Széchenyi István Egyetem professzora, az egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának törzstagja, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja.  Tagja több marketing szaklap, így például a Marketing és Menedzsment szerkesztő bizottságának. Számos szakkönyv és több mint 200 szakcikk, előadásanyag szerzője. 2001-ben az MTA VEAB Év Kutatója címének kitüntetettje. Kutatási területe a marketingstratégia, a marketingkommunikáció speciális kérdéseinek vizsgálata a kis- és középvállalkozások körében. 

Az előadás:
Piaci kihívások- marketing válaszok a 21. században

Gazdasági és pénzügyi válság sújtja a világ számos térségét, és országát, új kihívást jelentve a piaci érvényesüléssel foglalkozó marketing szakemberek számára. A változó, gyakran visszaeső keresletű környezet nem teszi lehetővé a marketing hagyományos eszköztárának változatlan alkalmazását, sőt kierőszakolja új megoldások, elvek, tudományos eredmények bevetését. Az előadás bemutatja a piaci változások okait, következményeit, különös tekintettel a magyarországi körülményekre, tárgyalja azokat a marketing eredményeket, amelyek lehetővé teszik a megváltozott körülményekhez történő alkalmazkodást, s kitér azokra a korlátokra és peremfeltételekre, amelyek mellett az új megoldások sikeresen használhatók fel a marketing munka során.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.