EventdiaryCenter
Nincs aktuális esemény.
Széchenyi Tudományos Est 3. szemeszter PDF Nyomtatás E-mail

„Széchenyi Tudományos Est” rendezvénysorozat előadásai

3. szemeszter: 2010/2011. tanév tavaszi félév

Az előadások helyszíne:
Széchenyi István Egyetem - „F” előadó
Az előadásokat egyetemünk oktatói tartják minden hónap második szerdáján 17:30 órai kezdettel.

 

1. előadás: Az Európai Unió előtti kihívások és a magyar elnökség
2. előadás: Az új alkotmány és az alkotmány stabilitása
3. előadás: Biztonságosabb utak – Mit tehetnek a mérnökök az úton lévők biztonságáért?
4. előadás: Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül – A digitális hálózatok új generációja
5. előadás: Hét ajtó száz esztendeje – Nagyító alatt Bartók operája, A kékszakállú herceg vára

 

images/stories/SZTE_kepek/szte_losonczm_100_100.jpg1. előadás: Az Európai Unió előtti kihívások és a magyar elnökség

Időpont: 2011. február 9.

Az előadó:
Prof. Dr. Losoncz Miklós
közgazdász, egyetemi tanár

A Széchenyi István Egyetem Jean Monnet professzora, dékánhelyettes, a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék vezetője. Kutatási területe a nemzetközi gazdaság, azon belül az Európai Unió működése és politikái, illetve az EU és Magyarország kapcsolatai. Több, mint 500 publikációja jelent meg, ebből 185 tudományos közlemény.

Az előadás:
Az Európai Unió előtti kihívások és a magyar elnökség

Az előadás először áttekinti a csoportos európai tanácsi elnökség fő vonásait a Lisszaboni Szerződés módosításai fényében. Ezt követően az EU előtti globális és az integrációt érintő kihívásokat elemzi, majd a magyar európai tanácsi elnökség napirendjére tűzött kérdéseket tekinti át. Ez utóbbi keretében elemzi azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak az elnökség sikerességében, illetve kitér a főbb pozitív és negatív kockázati elemekre.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

images/stories/SZTE_kepek/szte_patyia_100_100.jpg2. előadás: Az új alkotmány és az alkotmány stabilitása

Időpont: 2011. március 9.

Az előadó:
Dr. Patyi András
jogász, egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetem Közigazgatási Tudományok Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási ügyszakos bírája.
Korábban dolgozott az Alkotmánybíróságon és az aktív közigazgatásban is. PhD dolgozatának és kutatásainak fő témáját a közigazgatás feletti bírói ellenőrzés adja, de jelenleg egy, az önkormányzatisággal foglalkozó OTKA kutatás vezetője. Több jegyzet, tankönyv szerzője, az MTA köztestületi tagja.
2010-ben tiszteletdíj nélküli szakértőként részt vett az új alkotmány koncepciójának megszövegezésében.

Az előadás:
Az új alkotmány és az alkotmány stabilitása

Az alkotmányokat módosítani kell.
A Magyar Alkotmány viszonylag rövid életkora ellenére a leggyakrabban módosított európai alkotmányok egyike.
Az Alkotmány módosíthatósága és rugalmasságának mértéke részben a jogi szabályozáson múlik. Ha megvizsgáljuk a mai alkotmány módosításainak tárgyát és indokait, következtetéseket vonhatunk le az alaptörvény stabilitására. A készülő (születő) új alkotmány megbecsülése, tisztelete és így valódi alaptörvényként való érvényesülése nagyban múlik a módosítás szabályozásán. Kérdés azonban, hogy sejthető-e a jövő?

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

images/stories/SZTE_kepek/szte_korencs_100_100.jpg3. előadás: Biztonságosabb utak – Mit tehetnek a mérnökök az úton lévők biztonságáért?

Időpont: 2011. április 6.

Az előadó:
Prof. Dr. Koren Csaba
építőmérnök, egyetemi tanár

A Széchenyi István Egyetem professzora, a Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék vezetője, az egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájának törzstagja. A Közlekedésépítési Szemle szakmai-tudományos folyóirat főszerkesztője. A PIARC Útügyi Világszövetség Biztonságosabb Közúti Infrastruktúra Bizottságának és az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának tagja. Szakmai munkásságát 2005-ben Jáky József emlékéremmel, 2008-ban Arany Mérföldkő Díjjal ismerték el. Kutatási területe a közúti biztonság, a biztonságos útkialakítás, a települések és a közlekedés összefüggései.

Az előadás:
Biztonságosabb utak – Mit tehetnek a mérnökök az úton lévők biztonságáért?

A közúti közlekedés biztonságának színvonalát műszaki, gazdasági, társadalmi és más tényezők egyaránt befolyásolják. Az előadás bemutatja a nemzetközi trendeket és Magyarország helyzetét a világ országai között.
A balesetek döntő részéért a közlekedésben résztvevők a felelősek, de a közutak kialakításának is jelentős szerepe van a biztonságban. Az előadás szól az úttervező mérnökök feladatairól; arról, hogy a műszaki, gazdasági, környezeti szempontok mellett hogyan lehet figyelembe venni a közlekedő emberek képességeit és tulajdonságait az úttervezésben.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

images/stories/SZTE_kepek/keresztes péter kép.jpg4. előadás: Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül – A digitális hálózatok új generációja

Időpont: 2011. május 4.

Az előadó:
Dr. Keresztes Péter
villamosmérnök, egyetemi docens

A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara Automatizálási Tanszékének vezetője, a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola oktatója. A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Innovációs Tanácsának tagja. A Széchenyi István Főiskola főigazgatója 1997-2001 között. A Mikroelektronikai Kultúráért Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

Az előadás:
Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül – A digitális hálózatok új generációja

Az előadás bemutatja a mikroelektronika  fejlődésének  legújabb szakaszára jellemző,
késleltetés-érzéketlen alkotó-elemekből álló,   órajel nélküli digitális rendszerek, mikroprocesszorok, illetve csipek sajátosságait. A szilícium hordozón megvalósított, integrált mikroelektronikai eszközök geometriai méreteinek csökkentése oda vezetett, hogy az egyes modulok közötti összeköttetések késleltetési idejének megnövekedése felborította az egységek közötti szinkron együttműködést. Szükség van tehát olyan logikai áramkörökre, amelyek korrekt logikai működése a késleltetések megnövekedése ellenére is fenntartható. Ezek új típusú aszinkron logikai áramkörök, illetve az ezekből felépülő digitális hálózatok.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.

 

images/stories/SZTE_kepek/szte_olsvaye_100_100.jpg5. előadás: Hét ajtó száz esztendeje – Nagyító alatt Bartók operája, A kékszakállú herceg vára

Időpont: 2011. június 8.

Az előadó:
Olsvay  Endre
zeneszerző, főiskolai docens

A Széchenyi István Egyetemen és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen /Zeneakadémia/ folytatott sokrétű oktatói tevékenysége mellett aktív zeneszerző, továbbá zenei szakíró és ismeretterjesztő. Összefoglaló jellegű szerzői lemezét a Hungaroton adta ki 2003-ban; ugyanebben az évben jelent meg kismonográfiája egykori tanáráról, Bozay Attiláról. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. Kodály Zoltán alkotói ösztöndíjban három ízben részesült. A Széchenyi Egyetemen korábban szakvezetői, s tíz éven át tanszékvezetői megbízatásnak is eleget tett.

Az előadás:
Hét ajtó száz esztendeje – Nagyító alatt Bartók operája, A kékszakállú herceg vára

Idén lesz 100 éve, hogy Bartók megkomponálta Balázs Béla misztériumjátékát zenébe öntő egyetlen operáját. A mű mára elnyerte méltán kitüntetett helyét a világban, mondhatni az egyik legfrekventáltabb magyar alkotás. További gondolatokra késztető, jelkép erejű gondolatait a zene nem csupán alátámasztja, vagy fölerősíti, de a nélkül nem tarthatnánk számon ily becsben. Sajnos, részben épp említett színpadi reneszánsza okán el-elhomályosul az a kivételes zeneszerzői koncepció, amit újra-meg újra érdemes – ha csak részleteiben is, de – megismerni, megcsodálni, s rajta keresztül Bartók teremtő géniuszához is közelebb férkőzni.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető.